به رسـول الله گفتند

خـدا را قـبـول داریم ،

امـا تــو را نـه

به امیرالمومنین گفتند

پـیـامـبـر را قبول داریم ،

اما تو را نه

به امام خمینی گفتند

امام زمان را قبول داریم،

اما تو را نه

به سید علی می گویند

امام خمینی را قبول داریم،

اما تو را نه

بی بصیرت ها همیشه یک قدم عقبند...

برگرفته شده از sibesorkh124.blog.ir